Civiele Techniek

Over Civiele Techniek

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond.

Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving.

De Civiele techniek kent globaal de volgende onderverdeling:

 • baggertechniek;
 • beton-, staal- en composietconstructie;
 • geotechniek (bouwen in en op de grond);
 • gezondheidstechniek (drinkwaterzuivering, riolering, afvalwaterbehandeling);
 • milieukunde (bodemverontreiniging, bodemsaneringstechnieken);
 • offshore technologie (technologie voor bouwen en delfstofwinning op zee);
 • verkeersbouwkunde (dimensionering van verhardingen, spoorconstructies, e.d.);
 • verkeerskunde (planning en ontwerp van wegen, verkeersafwikkeling, verkeersinfrastructuur);
 • seismische techniek;
 • waterbeheer (regelen van een teveel of een tekort aan water, waterkwaliteit);
 • wegenbouwkunde (aanleg van wegen en spoorwegen);
 • waterbouwkunde (rivieren, kusten, kanalen, dijken, sluizen, stuwen, havens);
 • hydrologie.

 

NOVA Engineering. The technical touch.