Maritieme engineering

Maritiem

Maritieme Techniek alles met scheepsbouw te maken. Een groot schip is bijna een klein dorp en je leert een schip ontwerpen met alle voorzieningen die nodig zijn. Maar een maritiem ingenieur heeft veel meer in de vingers. Boorplatforms, rederijen, vaarroutes, verzekeringen, olie- en gastransport, offshore-installaties, pijp- en kabelleggers en zwaar transport: het is allemaal Maritieme Techniek. De techniek omvat onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, ontwerpevaluatie en berekeningen tijdens alle fases van de levensduur van een vaartuig. Dit is onder te verdelen in conceptontwerp, basisontwerp, detailontwerp, bouw, tewaterlating, proefvaarten, vaart, onderhoud, dokken en eventueel verbouwing. Daarbij heeft men te maken met de regelgeving van onder andere de vlaggenstaat en het classificatiebureau.

Vakgebieden die hierbij horen zijn hydrostatica, stabiliteit, hydrodynamica, scheepsconstructieleer, maritieme werktuigkunde, scheepssterkte, -weerstand, -voortstuwing en –bewegingen.

Grote en gerenommeerde bergingsbedrijven zijn in Nederlandse handen. En meer dan de helft van de baggerschepen wordt in Nederland ontworpen en gebouwd.

Offshore

Dit zijn activiteiten die plaatsvinden op enige afstand van de kust, meestal gericht op exploratie en winning van olie en gas, maar in toenemende mate ook van windenergie en aquacultuur. Het is onder te verdelen in een mijnbouwdeel met olie- en gasplatforms en een maritiem deel, zoals duikondersteuningsschepen, platformbevoorradingsschepen, pijpenleggers en kraanschepen.

Om op zee te hijsen, kan gebruik worden gemaakt van meerdere opties. Drijvende bokken werden al vroeg gebruikt. De komst van grote kraanschepen maakte constructie goedkoper.

De grootste kraanschepen worden gebruikt voor constructiewerkzaamheden in de offshore. De grotere schepen zijn vaak half-afzinkbaar, maar ook conventionele scheepsvormen (monohulls) worden gebruikt. Het verschil met een drijvende bok is dat de kranen kunnen roteren.

De verschillen tussen maritiem en offshore:

Maritieme techniek houdt zich bezig met scheepsbouw en scheepvaart en richt zich ook op het transport van goederen en personen. Offshore is een vakgebied dat zich uit civiele techniek (de constructies), werktuigbouwkunde en scheepsbouwkunde heeft ontwikkeld. De laatste tijd verschuift het vakgebied meer naar de scheepsbouwkundige kant. Dit omdat offshore olie- en gasvelden zich op steeds grotere diepten bevinden. Hiermee komt de switch van 'fixed platforms' naar 'floating platforms'; de laatste zijn vooral een scheepsbouwkundige aangelegenheid.

De meest voorkomende functies binnen de Maritiem / Offshore:

 • Draftsman
 • Superintendent
 • Service Engineer
 • Mechanical Engineer (FEM)
 • Lead Engineer (FEM)
 • Project Engineer
 • Naval Architect / Maritiem Engineer
 • Installation Engineer
 • Electrical Engineer
 • Structural Engineer (FEM)
 • Projectmanager

De meest gevraagde opleidingen binnen de Maritieme / Offhore:

 • Werktuigbouwkunde (HBO / WO)
 • Maritieme Techniek (HBO / WO)

Maritieme engineering

NOVA Engineering. The technical touch.